przepełnić się


przepełnić się
Przepełniła się miara, miarka zob. miara 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przepełniać się – przepełnić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} być całkowicie zapełnionym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Teatr przepełnił się widzami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepełnić — dk VIa, przepełnićnię, przepełnićnisz, przepełnićnij, przepełnićnił, przepełnićony przepełniać ndk I, przepełnićam, przepełnićasz, przepełnićają, przepełnićaj, przepełnićał, przepełnićany «umieścić gdzieś, w czymś zbyt wiele osób, rzadziej… …   Słownik języka polskiego

  • nabrać — dk IX, nabraćbiorę, nabraćbierzesz, nabraćbierz, nabraćbrał, nabraćbrany nabierać ndk I, nabraćam, nabraćasz, nabraćają, nabraćaj, nabraćał, nabraćany 1. «ująć, chwycić coś na co lub w co; zagarnąć, zaczerpnąć» Nabrać wody do wiadra. Nabrać zupy… …   Słownik języka polskiego

  • przesypać — dk IX, przesypaćpię, przesypaćpiesz, przesypaćsyp, przesypaćał, przesypaćany przesypywać ndk VIIIa, przesypaćpuję, przesypaćpujesz, przesypaćpuj, przesypaćywał, przesypaćywany 1. «zmienić miejsce czegoś przez sypanie» Przesypać mąkę do worka.… …   Słownik języka polskiego

  • przetłoczyć — dk VIb, przetłoczyćczę, przetłoczyćczysz, przetłoczyćtłocz, przetłoczyćczył, przetłoczyćczony przetłaczać ndk I, przetłoczyćam, przetłoczyćasz, przetłoczyćają, przetłoczyćaj, przetłoczyćał, przetłoczyćany 1. «przepompować pod ciśnieniem płyn lub… …   Słownik języka polskiego